पुरा नाम पद फोन् नम्बर इमेल शाखा
डा. सुधीर कुमार सिंह आयोजना समन्वय प्रमुख 9851191087 drsksinghnp@gmail.com Administration
योगेन्द्र शर्मा सूचना अधिकारी 9842820952 Officer